کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه سیزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 13
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/06
استاد: سعید واعظی حفظه الله