کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه چهاردهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 14
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/08
استاد: سعید واعظی حفظه الله