کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه چهاردهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۴
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا