کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه پانزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 15
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/11
استاد: سعید واعظی حفظه الله