کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه پانزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۵
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا