کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه هفدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 17
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/20
استاد: سعید واعظی حفظه الله