کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه نوزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 19
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/25
استاد: سعید واعظی حفظه الله