کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه نوزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۹
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا