کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه پنجم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 5
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/03
استاد: سعید واعظی حفظه الله