کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه پنجم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۵
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا