کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و چهارم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۴
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۶
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا