کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و ششم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۶
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا