کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه ششم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 6
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/06
استاد: سعید واعظی حفظه الله