کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه یازدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 11
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/07/29
استاد: سعید واعظی حفظه الله