کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه یازدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۱
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا