کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه دوازدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۲
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا