کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه دوازدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 12
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/01
استاد: سعید واعظی حفظه الله