کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه دوم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 2
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 2

تاریخ: 1399/06/27
استاد: سعید واعظی حفظه الله