کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه دوم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن ۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا