کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه دهم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه:10

تاریخ: 1399/09/11

استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله