کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه پنجم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 5

تاریخ: 1399/07/27

استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله