کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه چهارم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: ۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله۴

پیمایش به بالا