کلاس فقه شرکت - استاد علیدوست - جلسه چهارم

درس: خارج فقه شرکت

جلسه: 4

تاریخ: 1399/07/13
استاد: ابوالقاسم علیدوست حفظه الله4