درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه اول

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا