برنامه امتحانات مدرسه خارج فقه تخصصی - دوره تابستان ۱۳۹۸

حجه الاسلام محمد زارع قراملکی از امور آموزش گروههای فقه تخصصی ابراز داشت که طرح کلی زمان بندی برنامه امتحانات دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، دروس خارج فقه تخصصی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی به شرح ذیل میباشد و جزئیات تفصیلی برنامه در روز های آینده متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


امتحانات شفاهی:

تاریخ شروع: روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

تاریخ پایان: روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


امتحانات کتبی:

تاریخ شروع: روز شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

تاریخ پایان: روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


پیمایش به بالا