استاد فرج الله هدایت


{tab شرح مختصر سوابق تحصیلی}

 

  • فوق لیسانس حقوق خصوصی
  • عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  •  خارج فقه

 

 

{tab سوابق تدریس و سخنرانی}

     حقوق و فقه  مدنی
     اصول فقه
    تربیت مبلغ عفاف و حجاب
    حقوق زن در خانواده

{tab سوابق اجرایی}

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

{tab سوابق پژوهشی و تألیفی}


    کتاب اصول حاکم بر خانواده
    کتاب نقد و بررسی قوانین مربوط به خانواده در ایران
    کتاب بررسی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبرى
    کتاب اندیشه های حقوقی شهید بهشتی
    کتاب حقوق مالی زوجه
    کتاب بررسی فقهی – حقوقی شورای نگهبان
    مقاله بررسی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوریی
    مقاله جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگى
    مقاله نقد و بررسی بخشنامه های مسئولان قضایی در حقوق خانواده

 

{/tabs}

پیمایش به بالا