استاد مجید دهقان بنادکی

[tabs style=”div” ]
[tab title=”تحصیلات” ]

[/tab]

شش سال درس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم، (درس خارج اصول اساتید: صادق لاریجانی ۲سال، قائنی ۲سال و درس خارج فقه اساتید: مددی ۲سال، اشکوری۲سال، قائنی ۲سال).
دو سال درس اسفار ملاصدرا، استاد محمد علی اردستانی، قم: مدسه علمیه سعادت.
دانشجوی دکتری فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ورودی ۱۳۹۱.
کارشناسی‌ارشد در رشته فلسفه و کلام، گرایش کلام، دانشگاه قم، موضوع پایان نامه: «نقش متقابل علم کلام و علم اصول». ۱۳۸۸-۱۳۹۱.
دیپلم دبیرستان در رشته ریاضی و فیزیک، دبیرستان نمونه مردمی شیخ مرتضی ریزی، زرین شهر اصفهان، ۱۳۷۴-۱۳۷۸، معدل ۱۰/۱۹.

[/tab]

[tab title=”کتاب چاپ شده” ]
[/tab]

ماخذشناسی فمینیسم، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۸.

[/tab]

[/tab]

[tab title=”آثار پزوهشی” ]
[/tab]

مقاله استنباط احکام زنان از الفاظ مذکر، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵(چاپ نشده).
مقاله گزارشی از گستره و ملاک نفقه زوجه در فقه شیعه، قم: مرکز مطالعات وتحقیقات زنان، ۱۳۸۷(چاپ نشده).
مقاله دانشنامه‌ای جنسیت و زبان قرآن، دانشنامه فرهنگ فاطمی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.
مقاله ماهیت قوامیت، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۹(پذیرفته شده در مجله تحقیقات زن و خانواده مرکز).
مقاله ظرف قوامیت، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۹(چاپ نشده).
مقاله استحباب طلب فرزند پسر در متون فقهی: نمونه‌ای از تسامح موجود در فقه در بررسی احکام استحبابی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ۱۳۹۰(چاپ نشده).
* ویرایشی از این مقالات در شماره‌های مختلف مجله‌ی حورا چاپ شده‌است.

[/tab]

[tab title=”پژوهشی های جاری” ]
[/tab]

تحلیل تاریخی نقش کتاب مبسوط شیخ طوسی در بحث نفقه زوجه، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تصویب طرح‌نامه در شهریور ۹۱.
کتاب جنسیت و زبان قرآن، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان: ۱۳۹۱(مراحل پایانی).

[/tab]

[tab title=”ترجمه” ]
[/tab]

ترجمه مقاله «تحلیل گفتمان در مطالعات زبان و جنسیت»، ماری بوچولتز، قسمت اول و دوم، دوماهنامه حوراء، ش ۴۲-۴۳(۱۳۹۱).

[/tab]

[tab title=”تجربه های آموزشی” ]
[/tab]

تدریس مغنی الادیب، قم: مدرسه علمیه معصومیه(س)، ۱۳۸۶.
تدریس شرح لمعه، قم: مدرسه علمیه معصومیه(س)، ۱۳۹۰.
تدریس مکاسب (شروط متعاقدین)، قم: مرکز تخصصی علوم حدیث، ۱۳۸۹.
تدریس بایسته‌های ترجمه، سطح دو تخصصی علوم حدیث، قم: مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹.
تدریس نظریه‌های فمینیستی، قم: دانشگاه قم، طرح ضیافت اندیشه، ۱۳۸۹.
تدریس مبانی کلامی اجتهاد، تهران: مرکز تحقیقات زن  و خانواده، دوره ی کارورزی، ۱۳۸۹.
کارگاه بررسی جایگاه حقوقی زن؛ مقایسه‌ی تطبیقی اسلام و فمینیسم، اعضای هیات علمی گروه معارف تعدادی از دانشگاه‌های آزاد استان فارس، دانشگاه آزاد واحد استهبان، ۱۳۸۹.
تدریس نظریه‌های فمینیستی، قم: معاونت پژوهشی جامعه الزهرا(س)، گروه پژوهشی روانشناسی دینی(فارغ التحصیلان ارشد رشته‌های گروه روانشناسی و سطح سه حوزه)، ۱۳۹۰.
کارگاه نظریه‌های فمینیستی، اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی، اعضای گروه‌های علمی، ۱۳۹۰.
تدریس درس زنان در تفسیر قرآن، قم: مدرسه علمیه معصومیه خواهران، سطح سه مطالعات زنان، ۱۳۹۰.
تدریس روش تحقیق مطالعات اسلامی زنان، مقدماتی تا پیشرفته، قم: معاونت پژوهشی جامعه الزهرا(س)، کارورزی مطالعات زنان، ۹۲-۱۳۹۱.
کارگاه روش پژوهش حجاب در اسلام، ده جلسه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۹۲-۱۳۹۱.

[/tab]

[tab title=”تجربه های علمی دیگر” ]
[/tab]

عضو شورای پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۹-۱۳۹۲.
هم اندیشی‌ها:
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «جایگاه زن در اندیشه نصر حامد ابوزید»، با کارشناسی دکتر محمد پزشکی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۸.
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «شمول الفاظ مذکر قرآن نسبت به زنان»، با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جزایری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۹.
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «جنسیت و زبان قرآن»، با کارشناسی دکتر نگار داوری اردکانی و حجت الاسلام و المسلمین عمومی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۰.

[/tab]

[tab title=”سخنرانی ها” ]
[/tab]

تاریخچه، نظریه‌ها و نقد فمینیسم: دانشگاه قم، ۱۳۸۷، دانشگاه دولتی شهرکرد، ۱۳۸۷، معاونت آموزشی استانداری اردبیل، ۱۳۸۷، واحد خواهران هیات موتلفه اسلامی تهران، ۱۳۹۰.
موضوعات جنسیتی در اسلام: معاونت آموزشی استانداری قم، ۱۳۹۰، دانشگاه تهران، پردیس قم، ۹۱-۱۳۹۰، سازمان بسیج دانشجویی؛ دانشگاه‌های سمنان، قزوین و تهران، ۱۳۹۰-۱۳۸۷، بسیج سازمان انرژی اتمی، ۱۳۸۹،
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده

[/tabs]

پیمایش به بالا