استاد مجید دهقان بنادکی


شش سال درس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم، (درس خارج اصول اساتید: صادق لاریجانی 2سال، قائنی 2سال و درس خارج فقه اساتید: مددی 2سال، اشکوری2سال، قائنی 2سال).
دو سال درس اسفار ملاصدرا، استاد محمد علی اردستانی، قم: مدسه علمیه سعادت.
دانشجوی دکتری فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، ورودی 1391.
کارشناسی‌ارشد در رشته فلسفه و کلام، گرایش کلام، دانشگاه قم، موضوع پایان نامه: «نقش متقابل علم کلام و علم اصول». 1388-1391.
دیپلم دبیرستان در رشته ریاضی و فیزیک، دبیرستان نمونه مردمی شیخ مرتضی ریزی، زرین شهر اصفهان، 1374-1378، معدل 10/19.

[/tab]


ماخذشناسی فمینیسم، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1388.

[/tab]

[/tab]


مقاله استنباط احکام زنان از الفاظ مذکر، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1385(چاپ نشده).
مقاله گزارشی از گستره و ملاک نفقه زوجه در فقه شیعه، قم: مرکز مطالعات وتحقیقات زنان، 1387(چاپ نشده).
مقاله دانشنامه‌ای جنسیت و زبان قرآن، دانشنامه فرهنگ فاطمی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
مقاله ماهیت قوامیت، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1389(پذیرفته شده در مجله تحقیقات زن و خانواده مرکز).
مقاله ظرف قوامیت، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1389(چاپ نشده).
مقاله استحباب طلب فرزند پسر در متون فقهی: نمونه‌ای از تسامح موجود در فقه در بررسی احکام استحبابی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 1390(چاپ نشده).
* ویرایشی از این مقالات در شماره‌های مختلف مجله‌ی حورا چاپ شده‌است.

[/tab]


تحلیل تاریخی نقش کتاب مبسوط شیخ طوسی در بحث نفقه زوجه، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، تصویب طرح‌نامه در شهریور 91.
کتاب جنسیت و زبان قرآن، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان: 1391(مراحل پایانی).

[/tab]


ترجمه مقاله «تحلیل گفتمان در مطالعات زبان و جنسیت»، ماری بوچولتز، قسمت اول و دوم، دوماهنامه حوراء، ش 42-43(1391).

[/tab]


تدریس مغنی الادیب، قم: مدرسه علمیه معصومیه(س)، 1386.
تدریس شرح لمعه، قم: مدرسه علمیه معصومیه(س)، 1390.
تدریس مکاسب (شروط متعاقدین)، قم: مرکز تخصصی علوم حدیث، 1389.
تدریس بایسته‌های ترجمه، سطح دو تخصصی علوم حدیث، قم: مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم، 1389.
تدریس نظریه‌های فمینیستی، قم: دانشگاه قم، طرح ضیافت اندیشه، 1389.
تدریس مبانی کلامی اجتهاد، تهران: مرکز تحقیقات زن  و خانواده، دوره ی کارورزی، 1389.
کارگاه بررسی جایگاه حقوقی زن؛ مقایسه‌ی تطبیقی اسلام و فمینیسم، اعضای هیات علمی گروه معارف تعدادی از دانشگاه‌های آزاد استان فارس، دانشگاه آزاد واحد استهبان، 1389.
تدریس نظریه‌های فمینیستی، قم: معاونت پژوهشی جامعه الزهرا(س)، گروه پژوهشی روانشناسی دینی(فارغ التحصیلان ارشد رشته‌های گروه روانشناسی و سطح سه حوزه)، 1390.
کارگاه نظریه‌های فمینیستی، اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی، اعضای گروه‌های علمی، 1390.
تدریس درس زنان در تفسیر قرآن، قم: مدرسه علمیه معصومیه خواهران، سطح سه مطالعات زنان، 1390.
تدریس روش تحقیق مطالعات اسلامی زنان، مقدماتی تا پیشرفته، قم: معاونت پژوهشی جامعه الزهرا(س)، کارورزی مطالعات زنان، 92-1391.
کارگاه روش پژوهش حجاب در اسلام، ده جلسه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 92-1391.

[/tab]


عضو شورای پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1389-1392.
هم اندیشی‌ها:
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «جایگاه زن در اندیشه نصر حامد ابوزید»، با کارشناسی دکتر محمد پزشکی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1388.
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «شمول الفاظ مذکر قرآن نسبت به زنان»، با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جزایری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1389.
ارائه کننده بحث در هم‌اندیشی «جنسیت و زبان قرآن»، با کارشناسی دکتر نگار داوری اردکانی و حجت الاسلام و المسلمین عمومی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1390.

[/tab]


تاریخچه، نظریه‌ها و نقد فمینیسم: دانشگاه قم، 1387، دانشگاه دولتی شهرکرد، 1387، معاونت آموزشی استانداری اردبیل، 1387، واحد خواهران هیات موتلفه اسلامی تهران، 1390.
موضوعات جنسیتی در اسلام: معاونت آموزشی استانداری قم، 1390، دانشگاه تهران، پردیس قم، 91-1390، سازمان بسیج دانشجویی؛ دانشگاه‌های سمنان، قزوین و تهران، 1390-1387، بسیج سازمان انرژی اتمی، 1389،
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده