تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ مدرسه عالی فقه های تخصصی

advanced divider

بسمه تعالی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

مدرسه عالی فقه های تخصصی

  • نیمسال اول

 شروع درس ها:

                     یکشنبه ۱۶ شهریور

 پایان درس ها:

                    ۲۴ دی ماه

امتحانات پایان نیمسال:

                شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۴ دی

استراحت بین دو نیمسال:

               از پنج شنبه ۲۵ تا دوشنبه ۲۹ دی بمدت چهار روز

در مجموع نیمسال اول: با محاسبه ایام امتحانات ۹۲ روز درسی

 
  • نیمسال دوم

از دوشنبه ۲۹ دی تا یکشنبه ۲۳ خرداد بمدت ۱۸هفته

شروع درس ها :

                   سه شنبه ۳۰ دی

پایان درس ها :

                 ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰

 امتحانات پایان نیمسال:

         یکشنبه ۱۶ خرداد تا یکشنبه ۲۳ خرداد

تعطیلات بعد نیمسال:

         دوشنبه ۲۴ خرداد تا ۴ تیرماه

تعطیلات عید نوروز:

       جمعه ۲۹ اسفند تا شنبه ۷ فروردین بمدت ۸ روز

تعطیلات رمضان:

      از جمعه ۱۰ اردیبهشت ( ۱۷رمضان) تا شنبه ۲۵ اردیبهشت بمدت ۱۵ روز

در مجموع نیمسال دوم : با محاسبه ایام امتحانات ۸۵ روز درسی

  • برنامه تابستانی

شروع درس ها :

                 شنبه ۵ تیر

پایان درس ها :

                یکشنبه ۱۷ مرداد

در مجموع برنامه تابستانی:

              ۶ هفته آموزشی

تعطیلات تابستانی و ایام دهه محرم:

           از دوشنبه ۱۸ مرداد تا یکشنبه ۱۴ شهریور بمدت ۳۰ روز

شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰:

           یکشنبه ۱۴ شهریور

فهرست مطالب

پیمایش به بالا