تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400 - 1399 مدرسه عالی فقه های تخصصی

advanced divider

بسمه تعالی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400 – 1399

مدرسه عالی فقه های تخصصی

  • نیمسال اول

 شروع درس ها:

                     یکشنبه ۱۶ شهریور

 پایان درس ها:

                    24 دی ماه

امتحانات پایان نیمسال:

                شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲4 دی

استراحت بین دو نیمسال:

               از پنج شنبه ۲۵ تا دوشنبه ۲۹ دی بمدت چهار روز

در مجموع نیمسال اول: با محاسبه ایام امتحانات 92 روز درسی

 
  • نیمسال دوم

از دوشنبه ۲۹ دی تا یکشنبه 23 خرداد بمدت ۱۸هفته

شروع درس ها :

                   سه شنبه 30 دی

پایان درس ها :

                 19 خردادماه 1400

 امتحانات پایان نیمسال:

         یکشنبه 16 خرداد تا یکشنبه 23 خرداد

تعطیلات بعد نیمسال:

         دوشنبه 24 خرداد تا 4 تیرماه

تعطیلات عید نوروز:

       جمعه ۲۹ اسفند تا شنبه ۷ فروردین بمدت ۸ روز

تعطیلات رمضان:

      از جمعه ۱۰ اردیبهشت ( ۱۷رمضان) تا شنبه ۲5 اردیبهشت بمدت ۱5 روز

در مجموع نیمسال دوم : با محاسبه ایام امتحانات 85 روز درسی

  • برنامه تابستانی

شروع درس ها :

                 شنبه 5 تیر

پایان درس ها :

                یکشنبه 17 مرداد

در مجموع برنامه تابستانی:

              6 هفته آموزشی

تعطیلات تابستانی و ایام دهه محرم:

           از دوشنبه 18 مرداد تا یکشنبه ۱۴ شهریور بمدت ۳۰ روز

شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰:

           یکشنبه ۱۴ شهریور

فهرست مطالب