برگزاری درس خارج فقه پژوهشی محیط زیست و هنر

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، واحد درس خارج فقه پژوهشی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در سال تحصیلی۴۰۱-۴۰۰ برگزار می نماید.

 

* خارج فقه هنر

« استاد معظم ابوالقاسم علیدوست دامت توفیقاته »

* خارج فقه محیط زیست

« استاد معظم احمد مبلغی دامت توفیقاته »

 

مزایا

* حمایت از پژوهش های مرتبط در قالب مقالات پژوهشی و رساله علمی سطح سه و چهار

* امکان انتخاب درس در سامانه ثبت درس خارج فقه و اصول

* مزایای شرکت در طرح خارج فقه معاصر مرکز مدیریت

 

عنوان

مدرّس

زمان

خارج فقه هنر

استاد معظم ابوالقاسم علیدوست

یکشنبه ها ساعت ۳۰/۱۱-۱۰

خارج فقه محیط زیست

استاد معظم احمد مبلغی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۱۶

 

 

 

 

 

 

—————————————————————–

فرم ثبت نام شرکت در دروس خارج فقه پژوهشی

پیمایش به بالا