نشست تعطیلات فرصت ها، تهدیدها

معاونت فرهنگی تربیتی در آستانه تعطیلات عید نوروز نشست تعطیلات فرصت ها، تهدیدها برگزار می نماید:

با حضور اساتید محترم آقایان: حسینی متولی، هاشمیان و همتیان

 

پیمایش به بالا