جلسه مدیریت وشورای معاونین با طلاب وتقدیر از طلاب برگزیده مسابقات علمی حوزه

advanced divider

جلسه ماهانه مدیریت وشورای معاونین مدرسه پنج شنبه 96/10/7 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا حجه الاسلام والمسلمین صدر مدیریت موسسه ایراد سخن کرده وپس از آن حجه الاسلام والمسلمین همتیان تذکراتی را در مورد برنامه های مدرسه بیان نمودند.

خاتمه جلسه نیز از آقایان محسن یوسفی و یزدان طاهر آبادی که در پنجمین دوره مسابقات علمی حوزه های علمیه کشور مقامات اول ودوم را کسب کردند توسط مدیریت موسسه تقدیر گردید.