جلسه مدیریت وشورای معاونین با طلاب وتقدیر از طلاب برگزیده مسابقات علمی حوزه

جلسه ماهانه مدیریت وشورای معاونین مدرسه پنج شنبه ۹۶/۱۰/۷ برگزار گردید. در این جلسه ابتدا حجه الاسلام والمسلمین صدر مدیریت موسسه ایراد سخن کرده وپس از آن حجه الاسلام والمسلمین همتیان تذکراتی را در مورد برنامه های مدرسه بیان نمودند.

خاتمه جلسه نیز از آقایان محسن یوسفی و یزدان طاهر آبادی که در پنجمین دوره مسابقات علمی حوزه های علمیه کشور مقامات اول ودوم را کسب کردند توسط مدیریت موسسه تقدیر گردید.

پیمایش به بالا