گزارش ثبت نام موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در سال تحصیلی 1400-1399

بسم الله الرحمن الرحیم

معاونت آموزش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی از ثبت نام 450 نفر از طلاب سطوح عالی حوزه علمیه در این موسسه در سال تحصیلی 1399-1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، ثبت نام متقاضیان ورد به موسسه عالی فقه وعلوم اسلامی از تاریخ 10 اسفند سال گذشته آغاز، و از آنجا که بازه زمانی ثبت نام با شیوع بیماری کرونا همراه شد این تاریخ تا 18 تیر ماه تمدید گردید.
گفتنی است در حال حاضر فرایند مصاحبه و پذیرش طلاب گرامی که ثبت نام نموده اند با رعایت جوانب احتیاط و توجه به اصول بهداشتی در حال انجام می باشد و به زودی کلاس های درسی پذیرفته شدگان برگزار خواهد شد.